• Home
 • O nás
 • Izolační systémy
 • Realizace
 • Kontakt
 • Střešní systémy
 • Zemní systémy
 • Jezírka
 • Bazény
 • Balkóny, terasy
 • Zelená úsporám
 • Fotovoltaika

Balkony, terasy

Balkony a terasy jsou zajímavou a architektonicky důležitou součástí bytových i komerčních budov. Vzhledem k tomu, že jsou prakticky nepřetržitě vystaveny nepříznivý povětrnostním vlivům, objevují se na nich úměrně k věku funkční závady, proto by stavebníci měli mít zvýšený zájem na jejich dostatečné a hlavně kvalitně provedené izolaci, aby za nějaký čas nedocházelo k zatékání.

Krytina podle typu fólie může být kladena na všechny běžné podklady a to jak u novostaveb, tak při opravách, rekonstrukcích a modernizacích starších objektů. Jedná se o podobný systém jako u střech.

Aplikovaná střešní krytina nepotřebuje žádnou údržbu a vyznačuje se dlouhodobou životností.

Nejčastější závady balkonů a teras:

Typickou závadou balkonů a teras je porucha hydroizolační funkce, která se projevuje zatékáním dešťové vody do nosných konstrukčních prvků domu a dále do prostor, které se nachází pod balkony a terasami. Na pohled se závady teras a balkonů projevují především:

 • korozí zábradlí balkonů a teras
 • korozí oplechování krajů balkonů a teras
 • vydrolením spárovací hmoty ze spár keramických dlaždic
 • uvolněním dlaždic z betonových podloží
 • uvolněním soklů dlažby teras
 • degradací omítek zděných částí domu po obvodu teras a balkonů

Přednosti a výhody

 • Vynikající odolnost povětrnostním vlivům
 • Strukturní pevnost a odolnost proti mechanickému namáhání 
 • Velmi dobrá chemická odolnost agresivním vlivům ovzduší
 • Vysoká propustnost pro vodní páry
 • Odolnost proti prorůstání kořenů rostlin
 • Vynikající svařitelnost
 • Minimální přitížení nosné konstrukce střechy
 • Minimální požární zatížení objektu
 • Hygienická a ekologická nezávadnost

Používáme plastové folie - FATRAFOL


Nejkvalitnějším řešením je použití vhodné plastové folie určené pod zatěžovací vrstvu. Další variantou je aplikace plastové folie s protiskluzovým povrchem, silnější tloušťky, která plní funkci pochůzní vrstvy. Lze ji položit přímo přes separační vrstvu (geotextilii) na podkladní beton nebo na stávající dlažbu bez dalšího krytí.

Nátěry - SIKA jsou určeny jak pro povlakové krytiny střech, tak pro izolace spodních částí staveb a to proti vlhkosti i tlakové vodě. Jsou vyráběny na různé materiálové bázi, pro svůj způsob použití.

Doporučujeme zábradlí nekotvit nikdy přes provedené izolace, pouze z čela nebo ze spodku balkonu. Osvědčilo se také řádné uchycení do stěny a položení opěrné nožky přes patku přímo na dlažbu položenou na terče.

Aplikovaná střešní krytina nepotřebuje žádnou údržbu a vyznačuje se dlouhodobou životností.

design by art21 s.r.o.
code by altrodesign.cz